brc ifs wdrożenia certyfikacja

Food safety
Doradztwo techniczne i jakościowe

FSSC 22000
certyfikacja, wdrożenia, szkolenia, audyty

Bezpieczeństwo żywności i pasz
[HACCP, BRC Food, IFS, GFSI, FSSC 22000, GMP]

FSSC 22000 (Food Safety System Certification standard) - najnowszy system certyfikacji przeznaczony dla producentów żywności. Program opiera się na integracji normy ISO 22000:2005 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego i wymagań (PAS) 220. Jendostką nazdorującą jest przez Food and Drink Industries of the European Union (CIAA), FS 22000 został w pełni zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

BRC Global Standards - jest brytyjskim standardem mającym na celu wyspecyfikowanie kryteriów bezpieczeństwa i jakości, które maja być spełnione w organizacji producenta, aby dostarczać produkty do użytkowników w Wielkiej Brytanii oraz sieci supermarketów (szczególnie brytyjskich). System BRC buduje się w oparciu o wymagania systemu HACCP, systemu zarządzania jakością (ISO 9001) oraz kontrolę: środowiska zakładu, wyrobu, procesu i personelu.

IFS Food - International Food Standard jest standardem opracowanym przez przedstawicieli niemieckiego i francuskiego handlu. W szczególności ma zastosowanie dla handlowców detalicznych, dostarczających pod własną marką żywność do dużych sieci handlowych. W celu uzyskaniu certyfikatu IFS, należy wykazać się wdrożonym systemem HACCP, udokumentowaniem pochodzenia wszystkich surowców, zdefiniowanymi procesami zachodzącymi w organizacji oraz zgodnością działań ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i klienta.

System HACCP - (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) jest systemem zarządzania ryzykiem, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw żywności.

GMA-SAFE - stworzony przez specjalistów odpowiedzialnych za jakość żywności w branży spożywczej oraz członków Grocery Manufacturers Association. Oferuje najbardziej kompleksową ocenę bezpieczeństwa żywności. Składa się z sześciu podstawowych ocen (ochrona żywności, opakowania, higiena, magazynowanie / dystrybucja) plus krótsze, ale nadal dokładne audyty - link.

Norma PN-EN ISO 22000 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego" jest nowym opracowaniem normy z roku 2005 r. i służy do wdrażania systemu HACCP w zakładach. Jak podaje PCA (www.pca.gov.pl) zostały ustalone następujące zakresy akredytacji:
A. rolnictwo 1 (zwierzęta);
B. rolnictwo 2 (rośliny);
C. przetwórstwo 1 (łatwo psujące się wyroby pochodzenia zwierzęcego);
D. przetwórstwo 2 (łatwo psujące się wyroby pochodzenia roślinnego);
E. przetwórstwo 3 (wyroby trwałe w temperaturze otoczenia);
F. produkcja pasz dla zwierząt;
G. catering;
H. dystrybucja;
I. usługi;
J. transport i przechowywanie;
K. produkcja urządzeń;
L. produkcja środków biochemicznych;
M. produkcja materiałów opakowaniowych.

GLOBALGAP - został wprowadzony przez FoodPLUS GmbH, aby podnieść standardy w produkcji świeżych owoców i warzyw. Certyfikacja na zgodność ze standardem gwarantuje równe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności - więcej na temat GlobalG.A.P.

SQF 1000 - jest przeznaczony dla producentów surowców. Pozwala producentom wykazanie, że wdrożyli odpowiedzialne praktyki produkcyjne w celu dostarczania bezpiecznej żywności, która spełnia standardy jakości określone przez ich odbiorców.

SQF 2000 - to program przeznaczony dla sprzedawców i dostawców na całym świecie. Program zapewnia niezależną certyfikację, potwierdzającą że dostawca spełnia wymagania bezpieczeństwa żywności oraz systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodowymi i krajowymi przepisami bezpieczeństwa żywności.

haccp iso 22000:2006 certyfikacjaPodstawy systemu HACCP

. analiza zagrożeń
. określenie KPK/CCP
. kreślenie wartości krytycznych
. monitorowanie KPK/CCP
. działania korygujące
. weryfikacja HACCP
. księga jakości/dokumentacja

wymagania, certyfikat food brc ifs fssc 22000 iso
haccap haccp