QUALITY ASSURANCE POLSKA
Food quality and technology

ISO 22000:2006
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

Certyfikacja systemów jakości

Przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji
Certyfikacja systemów jakości jest działaniem trzeciej strony (jednostki niezależnej od organizacji) wykazującym, że zidentyfikowane procesy danej organizacji zgodnye z wyspecyfikowanymi wymaganiami normy lub przepisów prawa.
Instnieje możliwość certyfikacji następujących systemów jakości:
- PN-EN ISO 9001:2001 - systemy zarządzania jakością;
- PN-EN ISO 22000:2006 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności;
- PN-EN ISO 14001:2005 - system zarządzania środowiskowego;
- PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:1999 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
- BRC/IFS i inne.

Oferujemy Państwu przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji systemów jakości. Nasza usługa polega na audicie wewnętrznym, po którym zostanie przygotowany raport wskazujący na elementy wymagające poprawy lub wdrożenia.
Wdrażamy również systemy jakości doprowadzając do certyfikacji. Nasza współpraca z wieloma firmami pozwala na przeprowadzenie wdrożeń i auditów w sposób profesjonalny i za niewysoką cenę.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o wypełnienie formularza internetowego >>link<<.


haccp iso 22000:2006 certyfikacjaPo co modernizować?

. podniesienie wartości firmy
. zwiększenie konkurencyjności
. zapewnienie jakości towarów i usług
. redukcja kosztów
. zwiększenie wydajności pracy
. innowacyjności (dotacje)
. prowadzenia właściwego nadzoru

haccap haccp