QUALITY ASSURANCE POLSKA
Doradztwo techniczne i jakościowe

BRC / IFS
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

Formularz zapytania

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższego formularza pozwoli on na przygotowanie oferty dotyczącej nszych usług;

Wdrożenie systemu ISO 22000:2006
Wdrożenie HACCP, GHP, GMP
Szkolenia pracowników
Modernizacja linii produkcyjnych i zakładów
Projektowanie zakładu lub linii produkcyjnej
Certyfikacja systemów zarządzania jakością
Wdrożenie systemu ISO 9001:2001
Zmiana z normy DS 3027:2002 na ISO 22000:2005
Optymalizacja procesów technologicznych
Dodatkowe informacje:
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa/ telefon:
Liczba pracowników:
E-mail:
Miejscowość:  
   

 


wdrożenie szkolenia audytOferta firmy

. HACCP GHP GMP
. PN-EN ISO 9001:2001
. Audity wewnętrzne
. Audity zewnętzne
. Szkolenia pracowników
. Kontrola dokumentacji
. PN-EN ISO 22000:2006

haccap haccp