QUALITY ASSURANCE POLSKA
Doradztwo techniczne i jakościowe

ISO 22000:2005
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

Norma ISO 22000 oraz system HACCP

System HACCP jako obowiązek prawny wynika z następujących przepisów prawnych:
- ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zmiaami;
- rozporządzenie (WE) 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
- rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
- rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz;
- rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Od dnia 01 stycznia 2006 r. istnieje również obowiązek udokumentowania systemu jakości HACCP.

Za brak systemu HACCP przewidziano również sankcje karne (art. 100 ust. 1 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

Przy wdrażaniu systemu HACCP można posłużyć międzynarodowym standardem ISO 22000:2006, któy jest akceptowany przez urzędową kontrolę żywności (Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

Nasza firma posiada duże doświadczenie przy wdrażaniu systemów jakości HACCP w zakładach przemysłowych, gastronomii i handlu art. spożywczymi.

Oferujemy rownież dostosowanie istniejącego systemu HACCP do wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO 22000:2006.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o wypełnienie formularza internetowego >>link<<.

Projekty zakładów

Przygotowywujemy również projekty technologiczne dla zakładów przemysłowych, gastronomicznych i handlowych. Projektujemy również:
- linie technologiczne,
- maszyny i urządzenia.


haccp iso 22000:2006 certyfikacjaStandard ISO 22000

. nowe rozwiązania
. akceptacja normy na rynkach światowych
. zagwarantowanie jakości żywności i pasz
. zarządzanie kryzysowe
. ciągłe doskonalenie
. spełnianie wymagań przepisów prawnych PL i UE

haccap haccp