ISO 22000 - HACCP
Doradztwo techniczne i jakociowe

Quality Assurance
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

HIGIENA RK

Firmy produkujące środki higieny rąk prześcigają się w formuowaniu "zaleceń" i "porad" ukierunkowanych na stosowanie ich produktów w związku z pandemią tzw. świskiej grypy.
Powstaje przy tym spore zamieszanie, a prawdziwym celem jest zwiększenie sprzedaży swoich wyrobów kosztem paniki wywołanej u klientów.

Przy tej okazji warto podać kilka potwierdzonych badaniami i doświadczeniem faktów:
1. Właściwa higiena rąk przeciwdziała przenoszeniu się bakterii i wirusów i powinna być stosowana niezależnie od aktualnie panujących epidemii.
2. Podstawą higieny rąk jest regularne mycie mydłem i wodą oraz prawidłowe i całkowite osuszanie rąk przy pomocy jednorazowych ręczników.
3. Utrzymywanie higieny rąk to również utrzymywanie w czystości powierzchni z którymi się one stykaj (blaty, klamki, słuchawki telefoniczne itp.)
4. Środki sanityzujące zwiększają poziom higieny ale są tylko uzupełnieniem (nie usuwają zabrudzeń) do podstawowego mycia i powinny być stosowane głównie tam gdzie nie ma dostępu do mycia i suszenia rąk (np. środki komunikacji miejskiej).
5. Najbardziej higieniczną metodą osuszania rąk są ręczniki jednorazowe ( eliminuj 77% bakterii podczas gdy suszarki powietrzne zwiększają poziom bakterii do 254%)
6. Wilgoć na rękach w zasadniczy sposób zwiększa ryzyko zakażenia krzyżowego przez kontakt (nie dokadne osuszenie rk powoduje zwikszony transfer bakterii, wirusw przez klamki, krany itp.)
7. Zamknięte systemy dozujące są bezpieczniejsze niż nalewane. 25% dozowników z nalewanym mydem zawiera niebezpieczny poziom bakterii.
8. Doskonaym środkiem zapobiegającym przenoszeniu zakażeń jest ograniczanie miejsc zakażeń krzyżowych przez stosowanie armatury bezdotykowej (dozowniki, krany, pisuary, WC).


haccp iso 22000:2006 certyfikacjaPodstawy systemu HACCP

. analiza zagrożeń
. określenie KPK/CCP
. określenie wartości krytycznych
. monitorowanie KPK/CCP
. działania korygujące
. weryfikacja HACCP
. księga jakości/dokumentacja

haccap haccp