QUALITY ASSURANCE POLSKA
Doradztwo techniczne i jakościowe

ISO 22000:2006
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

System jakości w oparciu o normę ISO 22000

Komitet normalizacyjny ISO opracował nową wersję normy ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. Norma ta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuch żywnościowym "od pola do widelca".
Jednostki certyfikujące od dnia 01-07-2007 r. nie prowadzą już certyfikacji w oparciu o normę duńską DS 3027E:2002. Wszystkie firmy posiadające ten system jakości stopniowo wdrażać nową normę.

Proponujemy Państwu usługę związaną z utrzymywaniem i doskonaleniem systemów jakości ISO 9001:2001 i ISO 22000:2006 (HACCP). Oferta kierowana jest do przedsiębirostw, które posiadają lub są w trakcie procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością. Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który przejmie obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela najwyższego kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy.

Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:
a) opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
b) planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
c) nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
d) określaniu celów i mierników dla procesów;
e) szkoleń pracowników;

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o wypełnienie formularza internetowego >>link<<.


haccp iso 22000:2006 certyfikacjaZalety certyfikacji ?

  1. usprawnienie zarządzania
  2. obniżenie kosztów
  3. gwarancja jakości towarów lub produktów
  4. czytelna struktura organizacyjna
  5. innowacyjność
  6. zwiększenie konurencyjności towarów i usług

haccap haccp